Työkaluja reiluun datatalouteen 

Yrityksille ja yksilöille on tarjolla erilaisia työkaluja, jotka helpottavat datataloudessa toimimista. Tutustu valmiisiin työkaluihin, kuten oppaisiin, sääntökirjoihin, mallisopimuspohjiin ja testeihin. Päivitämme sivustoa sitä mukaa kun uusia työkaluja kehitetään.

Yksilöille ja yrityksille datasääntelyn ymmärtämiseksi

Datatalouden ABC -kurssikokonaisuus sääntelystä

Digitaalisten palveluiden ja verkon alustojen säännöt ovat muutoksessa EU:ssa, kun uutta sääntelyä tulee vaiheittain sovellettavaksi. Sitra haluaa auttaa kurssimateriaaleilla suomalaisia digipalveluiden käyttäjiä ja yrityksiä ymmärtämään paikoin monimutkaista EU:n datasääntelyä paremmin, jotta datataloudessa toimimisen osaaminen voisi vahvistua ja yritykset voisivat löytää uutta liiketoiminta- ja innovaatiopotentiaalia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ensimmäinen Datatalouden ABC -kurssi tarjoaa tietoa palveluiden käyttäjien oikeuksista digitaalisessa maailmassa ja yrityksille tietoa uuden sääntelyn myötä avautuvista mahdollisuuksista.

Kurssin toinen osa julkaistaan maaliskuussa 2024 ja se tarjoaa tietoa yrityksille datan hallintaan ja jakamiseen liittyvän sääntelyn luomista velvollisuuksista sekä mahdollisuuksista.

Yrityksille tukea eurooppalaisten yhteistyökumppanien etsintään

EU-verkostopelikirja

EU-verkostopelikirja tarjoaa tukea EU-rahoituksen hyödyntämiseen ja yhteiseurooppalaisiin TKI- ja investointihankkeisiin osallistumiseen. Pelikirja voi auttaa suomalaisia toimijoita, kuten yrityksiä, löytämään eurooppalaisia yhteistyökumppaneita, keskeisiä verkostoja ja lisäämään omaa vaikuttavuuttaan. 

Pelikirja on koostettu osana työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaa Tekoäly 4.0 -ohjelmaa. 

Pk-yrityksille oppeja ja työkaluja datapohjaisen liiketoiminnan kehittämiseen

Datasta kasvua -ohjelman materiaalipaketti

Datasta kasvua -ohjelma kannustaa ja ohjaa suomalaisyrityksiä kehittämään dataan pohjautuvaa uutta liiketoimintaa reiluin pelisäännöin. Sitran kehittämän ohjelman materiaalipaketin avulla organisaatiot voivat viedä ohjelman läpi itsenäisesti ja kustannustehokkaasti. Materiaalipaketista löytyy tietoa datataloudesta etenkin pk-yritysten käyttöön, työstöpohjia, benchmark-aineistoja ja videoita.  

Yksilöille datatalouden perusteiden ymmärtämiseen

Digiprofiilitesti

Datatalouden perusteiden ymmärtäminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi osa kansalaistaitoja ja digitaalista sivistystä. Sitran kehittämä digiprofiilitesti auttaa ymmärtämään, miten datatalous toimii ja mitä yksityisyys merkitsee datataloudessa. Testi auttaa hahmottamaan ja arvioimaan omaa käyttäytymistään internetissä. Se tarjoaa käytännön vinkkejä omaan digiarkeen ja omien tietojen hallintaan. 

Yrityksille tietoa ja työkalu yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamiseen

Tietosuojatyökalu GDPR2DSM

Yrityksille on tarjolla tietoa ja työkalu yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamisesta. Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieken kehittämä tietosuojatyökalu on tarkoitettu etenkin mikro- ja pk-yrityksille. Työkalun avulla yritykset voivat kasvattaa tietosuojaosaamistaan, arvioida käytäntöjensä nykytilaa sekä saada vinkkejä toimintansa kehittämiseen. 

Ekosysteemeille datavetoisen liiketoiminnan käynnistämiseen

Kilpailukykyä datasta -käsikirja ja työkalut

Sitra haluaa kirittää uuden dataliiketoiminnan syntymistä suomalaissa ekosysteemeissä. Helmikuussa 2024 julkaistu Kilpailukykyä datasta -käsikirja kannustaa organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön ja datan jakamisesta saatavien liiketoimintahyötyihin tarttumiseen. 

Käsikirja avaa, mitä ekosysteemeissä toimiminen vaatii ja kuvaa ekosysteemiyhteistyön muodostamisen vaiheet sekä keinot, joilla ekosysteemi voi suunnitella, pilotoida ja toteuttaa tavoittelemansa datapohjaiset ratkaisut. Sen lisänä julkaistiin myös työkalupaketti, joka tarjoaa työpohjia ekosysteemin yhteiskehittämisen erilaisiin vaiheisiin käsikirjan oppeja seuraten. 

Käsikirja on tarkoitettu ekosysteemeissä toimiville tai niihin haluaville toimijoille eli esimerkiksi yrityksille tai julkisille organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään dataliiketoimintaa yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.  

Ekosysteemeille dataverkoston perustamiseen ja datanjakosopimusten määrittelyyn

Reilun datatalouden sääntökirja 2.0

Reilun datatalouden sääntökirja on opas datan jakamisen verkostojen rakentajille. Sitrassa kehitetty sääntökirja auttaa organisaatioita muodostamaan uusia dataverkostoja. Se tarjoaa helppokäyttöisen oppaan dataverkoston perustamiseen ja datanjakosopimusten yleisten ehtojen määrittelyyn. ​Sopimusmallit ja muut työkalut parantavat datan jakamisen läpinäkyvyyttä ja helpottavat uusien dataverkostojen rakentamista sekä liittymistä niihin.

Ekosysteemeille Komponenttien vaatimusmäärittelyyn

IHAN-vaatimusmäärittelydokumentti

Sitrassa kehitetty vaatimusmäärittelydokumentti IHAN Blueprint opastaa, kuinka komponentteja rakennetaan IHAN-mallin vaatimusten mukaisesti. Englanninkielinen IHAN Blueprint 2.5 on päivitetty vuonna 2020. 

Yrityksille ja ekosysteemeille malliehtoja datan jakamisesta sopimiseen

Datan jakamisen malliehdot

Datan jakamisen malliehdoilla on tarkoitus vauhdittaa datan hyödyntämistä yrityksissä ja ne voivat tukea tietoon perustuvien toimintatapojen ja liiketoiminnan kehittymistä. Teknologiateollisuuden kehittämät malliehdot sisältävät muun muassa mallisopimuksen helposti muokattavassa muodossa datan jakamisesta sopimiseen. Ehdot voi hankkia käyttöönsä kertalisenssillä, jonka jälkeen niitä voi käyttää omassa toiminnassaan ja siihen liittyvissä neuvotteluissa. Malliehdot on julkaistu myös Orgalimen Legal Guide to Industrial Data -julkaisussa, josta ne voi ladata maksutta. Sekä maksulliset että maksuttomat malliehdot löytyvät Teknologiainfo-sivuston kautta.

Yrityksille ja ekosysteemeille kokeilualusta datan liikkuttamiseen

Virtual Finland -kokeilualusta

Testbed on Virtual Finland -hankkeeseen kuuluva datatalouden kokeilualusta, jossa voi testata rajat ylittävään asiointiin suunnattujen digitaalisten palvelujen rakentamista sekä tiedon tuotteistamista eri järjestelmien integraatioiden helpottamiseksi. Kokeilualusta tarjoaa yrityksille ja muille organisaatioille mahdollisuuden testata datan liikuttamista valtiorajojen ja datasiilojen yli. Kokeiluympäristö sisältää reilun datatalouden arkkitehtuurin, työkalut ja sääntökirjan ekosysteemien ja datan hallinnointiin. Se on yhteensopiva eurooppalaisen Gaia-X:n ja kansainvälisten data-avaruusmallien kanssa. Testiympäristössä on jo kokeiltu mm. pohjoismaisten kaupparekisteritietojen siirtämistä valtiorajojen yli ja tehty viennin rahoitukseen, teollisuuden kiertotalouteen, ulkomaalaisten maahantulon palveluiden digitalisoitumiseen liittyviä kokeiluja. Lisätietoja ja testiympäristö löytyy täältä.

Ekosysteemeille liikennealan datan jakamisen sopimuskehys

Liikenteen ekosysteemin sääntökirja

Liikenteen ekosysteemin sääntökirja perustuu Sitran reilun datatalouden sääntökirjaan. Se luo liikennealalle luottamuksen rakentamista helpottavan datan jakamisen sopimuskehyksen. Sääntökirjan avulla yksilöillä ja organisaatioilla on paremmat mahdollisuudet päättää itsenäisesti dataan liittyvistä käyttöoikeuksista ja hallinnoida jakamaansa dataa. Sääntökirja mahdollistaa paremman luottamuksen datan aitouteen, laatuun, tietoturvaan ja käyttöehtoihin sekä toimijoiden identiteettiin ja rooleihin. Sääntökirja toimii työkaluna entistä suuremman datamäärän vapauttamiseksi joko vastikkeetta tai vastikkeellisesti yhteisesti sovitussa muodossa. Kaikki halukkaat yksityis- ja oikeushenkilöt voivat liittyä mukaan avoimeen liikenteen dataekosysteemiin. Jäseneksi liittyminen tarkoittaa myös sitoutumista sääntökirjan sääntöihin. Jäsenyys on ilmainen. Datan ja palveluiden vastikkeellisuus käy ilmi käyttöehdoista. 

Työkalut

Onko käytössäsi hyvä työkalu, joka auttaa ymmärtämään uutta datataloutta? Tai työkalu, jonka avulla dataa voi hyödyntää tai jakaa entistä paremmin?