Tulevaisuuskuvia reilusta datataloudesta

Tiekarttaverkoston tulevaisuuskuvat auttavat pohtimaan datatalouden kehityssuuntia. Tulevaisuuskuvat voivat toimia keskustelun herättäjinä, innoittaa yhteisiä tekoja ja kannustaa toimimaan. Tutustu ja pohdi, kuinka Suomi voisi nousta maailman kärkeen datan käytössä.

Tiekarttaverkoston yhteiset tulevaisuuskuvat esittelevät vaihtoehtoisia kehityspolkuja

Datatalouden tiekarttaverkosto haluaa kirittää Suomen kehitystä, jotta voisimme nousta maailman kärkeen datan käytössä, avoimuudessa ja datatalouden innovaatioissa. Tutustu verkoston tulevaisuuskuviin ja pohdi Suomen kehitysvaihtoehtoja.

Tulevaisuuskuvat perustuvat verkoston jäsenten näkemyksiin tiekarttatyössä hahmotettujen ja datatalouden edistämisen kannalta keskeisten osa-alueiden kehityssuunnista. Tulevaisuuskuvat nostavat esiin osa-alueiden epävarmuuksia ja mahdollisia vaihtoehtoisia kehityskulkuja.

Tutustu verkoston luomiin tulevaisuuskuviin. Löydät pidemmät versiot tulevaisuuskuvista sivun alalaidan materiaaleista.

Tulevaisuuskuvat osana tiekarttatyötä 

Tiekarttaverkoston laaja asiantuntijaryhmä on luonut vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat datatalouden kehityssuunnista. Työ on tehty vuoden 2023 loppupuoliskolta jatkuen alkuvuoteen 2024. Tulevaisuuskuvat ovat työstöön osallistuneiden näkemyksiä datatalouden mahdollisista kehityssuunnista tällä ajanhetkellä.

Datatalouden tiekarttaverkosto auttaa rakentamaan reilua datataloutta ja vauhdittaa datan hyödyntämistä konkreettisin toimin, joita kukin organisaatio toteuttaa hankkeillaan yhteistyössä muiden kanssa. Tulevaisuuskuvien on tarkoitus toimia keskustelun herättäjinä, innoittaa yhteisiä toimia ja kannustaa toimimaan. Verkosto toivoo, että eri toimijat voivat hyödyntää tulevaisuuskuvia vapaasti omassa kehitystyössään ja datataloutta edistävien toimiensa suunnittelussa.

Näin tulevaisuuskuvat tehtiin 

Tiekarttaverkosto on laatinut yhteiset tulevaisuuskuvat Sitran järjestämissä työpajoissa. Työhön osallistui laaja joukko datatalouden vaikuttajia ja asiantuntijoita julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Työssä avusti konsulttiyhtiö Futurice Oy.

Työn pohjana olivat asiantuntijahaastattelut, joita hyödynnettiin myös toimintaympäristökuvauksessa (PESTLE-analyysi). Laajan aineiston pohjalta muodostettiin tulevaisuustaulukko.

Työpajoissa käytettiin pohdiskelevia muotoilumenetelmiä, kuten spekulatiivista ja fiktiivistä muotoilua tulevaisuuteen suuntautuvan ajattelun innoittajana.

Työstön pohjalta syntyi kolme erilaista tulevaisuuskuvaa. Tiekarttatyön ohjausryhmä keskusteli tulevaisuuskuvista ja niiden toteutumisen reunaehdoista. Ohjausryhmä arvioi, että Datatalouden majakka -tulevaisuuskuvaa oli ainoa tavoiteltava datatalouden tulevaisuus Suomelle.

Saadun palautteen perusteella tulevaisuuskuvat viimeisteltiin muotoonsa.

Ota käyttöön 

Ota tulevaisuuskuvien materiaalit käyttöösi ja hyödynnä niitä!  

Lataa tulevaisuuskuvat käyttöösi (PDF) 

Katso tarkemmin, miten tulevaisuuskuvat luotiin ja mitä menetelmiä oli käytössä (PDF)

Miltä tulevaisuuskuvat vaikuttavat? Kerro palautetta!

Mitä ajatuksia tulevaisuuskuvista heräsi? Ota yhteyttä Sitran Taru Rastaaseen ja Emma-Leena Kemppaiseen ja lähetä kommentteja ja palautetta.