Datatalouden tiekartta

Suomen datatalouden kansallinen tiekartta näyttää suunnan ja toimet, jotka vievät eteenpäin niin suomalaisten hyvinvointia, vihreää siirtymää kuin kilpailukykyäkin.  

Datatalouden tahtotila kertoo, mihin suuntaan datataloutta tulisi kehittää pitkällä aikavälillä. Tutustu kuuteen keskeiseen muutosalueeseen.  

Toimenpiteet datatalouden edistämiseen 

Datatalouden tahtotila edistyy konkreettisten toimien kautta. Löydä toimenpide, johon voit osallistua tai inspiroidu ja ideoi oma toimenpiteesi. 

Työkaluja kehittäjille

Yrityksille ja yksilöille on tarjolla erilaisia työkaluja, jotka helpottavat datataloudessa toimimista. Tutustu valmiisiin työkaluihin.  

Datatalouden tilannekuva 

Mihin yritykset käyttävät dataa ja tekoälyä?  Riittääkö meillä dataosaajia? Miten Suomen datatalouden arvo kehittyy? Katso vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin uudesta työkalusta.

Mitä on datatalous?

Datatalouden kiinnostavimmat

Tule mukaan!

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?