Datatalouden kehityksen seuraaminen 

Datatalouden kehityksen seurannassa ja ennakoinnissa tarvitaan ajantasaista tietoa päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. Tilannekuvatyökalu tarjoaa tietoa datatalouden kehittymisestä Suomessa ja osana kansainvälistä kehitystä. Aineisto on vapaasti käytettävissä ja sitä voi muokata eri käyttötarkoituksiin.

Ota tästä Datatalouden tilannekuva -työkalu käyttöösi! Voit käyttää, ladata ja jatkokehittää raporttia, sen kuvaajia ja raakadataa vapaasti.

Mistä on kyse? 

Tutustu Datatalouden tilannekuva -työkaluun, joka tarjoaa tietoa datatalouden etenemisestä Suomessa ja suhteessa kehitykseen Euroopan unionissa.

Oletko halunnut tietää, kuinka paljon Suomessa käytetään jo tekoälyä? Tai riittääkö meillä dataosaajia? Miten Suomen datatalouden arvo kehittyy? Katso vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin.

Datatalouden tilannekuva tarjoaa päivittyvää tietoa datatalouden etenemissuunnista keskeisillä osa-alueilla. Osa-alueet ja niiden kehittämistarpeet on tunnistettu tiekartan tahtotilatyössä.

Tilannekuvatyökaluun on koottu kuvaajia avoimista tietolähteistä. Tietoa on kuvattu raportissa (Power BI) määrällisin ja laadullisin mittarein, kuvaajin ja sanallisin kuvauksin.

Voit käyttää, ladata ja jatkokehittää raporttia, sen kuvaajia ja raakadataa vapaasti.  

Kustakin mittarista on mainittu lähde, julkaisuaika ja muu olennainen taustatieto, jotta voit helpommin arvioida tietoa. Olemme tunnistaneet myös hyödyllisiä aiheita, joista tarvitsemme tietoa, mutta joista ei ole vielä dataa saatavilla.

Mihin datatalouden kehityskulkuihin huomio kannattaa kiinnittää juuri nyt? Kokosimme päähuomiot.

Kenelle?  

Datatalouden tilannekuva -sivusto tarjoaa yleistietoa datataloudesta yrityksille, julkisen sektorin toimijoille ja asiantuntijoille sekä kaikille, ketkä haluavat ymmärtää dataan pohjautuvaa yhteiskunnallista kehitystä. Aineistosta voi olla hyötyä esimerkiksi opetuskäytössä tai journalistisessa työssä. Sen on tarkoitus tukea myös datatalouden näkökulmia käsittelevien kansallisten strategioiden ja ohjelmien laatimista tarjoamalla kehityksen seurantaa ja kehittämällä mittaamista. 

Raporttityökalusta voi olla hyötyä datatalouden ammattilaisille, jotka tarvitsevat tietoa datapohjaisen toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun, olipa sitten kyse esimerkiksi yritysten kehityspäälliköistä, hallinnon asiantuntijoista tai politiikkasuunnittelijoista.

Työkalun tarkoituksena on tukea organisaatioiden kehittämistyötä datataloutta todentavien mittareiden, vertailutiedon ja laadullisten kuvauksien avulla. Voit ottaa tietosisällöt käyttöösi esimerkiksi yhdistämällä raakadataa tai indikaattoreita yrityskohtaiseen tietoon omissa data- ja raportointityökaluissa. 

Miten tilannekuva rakennettiin?  

Datatalouden tilannekuvaa on kehitetty eri sektoreilta tulevien datatalouden asiantuntijoiden kanssa. Oikeiden mittarien löytämiseksi yhteistyötä on tehty etenkin Suomen digitaalisen kompassin eli Suomen kansallisen digitalisaation ja datatalouden strategisen etenemissuunnitelman kanssa. Tilastoasiantuntijat ovat auttaneet ymmärtämään tietolähteiden käyttöä.

Työkalun sisältöjä, käyttökokemusta ja -tarkoituksia on testattu erilaisissa käyttäjäryhmissä.

Kuinka usein tilannekuva päivittyy? 

Tilannekuvaa päivitetään ja jatkokehitetään kesään 2025 asti. Työkalun mittareita päivitetään noin neljännesvuosittain tai tietolähteiden uudistumisen myötä. Tilannekuvatyökalua jatkokehitetään, jotta se sopisi paremmin eri käyttäjäryhmien tarpeisiin ja tuomaan ajantasaista vertailukelpoista näkymää datatalouden suunnista.

Meille voi lähettää ideoita ja palautetta, jotta voisimme työstää tilannekuvaa palvelemaan yhä paremmin datatalouden kehittäjiä ja toimijoita. Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tietolähteistä!