Tule mukaan rakentamaan reilua datataloutta 

Datatalous koskee meistä jokaista. Voimme vaikuttaa siihen, millaiseksi nykyistä reilumpi datatalous muotoutuu. Meidän kannattaa vaikuttaa siihen.

Yhdessä kohti reilua datataloutta

Datan hyödyntäminen luo laajasti mahdollisuuksia eri toimialoille ja tarjoaa työkaluja kriiseistä selviämiseen.

On aika siirtyä toimintaan – datatalous vaatii koko yhteiskuntaa käärimään yhdessä hihat. Tiekartan toteutus on jo aloitettu. Muutoksen vieminen eteenpäin vaatii lisää toimia, yhteiskunnassa viriäviä aloitteita ja yritysten aktiivisuutta. Haastamme koko Suomen mukaan luomaan parhaita datapohjaisia ratkaisuja.

Tilannekuva

Onko mielessäsi hyvä datalähde, joka auttaisi läpivalaisemaan datatalouden kehitystä entistä paremmin? 


Toimenpiteet

Haluatko tehdä yhteistyötä datatalouden edistämiseksi? Ota meihin yhteyttä, niin jatketaan keskustelua.


Työkalut

Onko käytössäsi hyvä työkalu, joka auttaa ymmärtämään uutta datataloutta? Tai työkalu, jonka avulla dataa voi hyödyntää tai jakaa entistä paremmin?

Kansallisen datatalouden tiekarttatyön vaiheet.

Mukana muutoksessa kohti reilua datataloutta

Edistämme datataloutta yhteistyössä, laajana kumppaniverkostona. Sitran luotsaamassa verkostossa on mukana yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita. Tiekartan ohjausryhmässä ja sihteeristössä ovat mukana keskeiset ministeriöt, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Teknologiateollisuus, Business Finland sekä Kuntaliitto. 

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hallitusammattilainen Kaisa Olkkonen. Varsinaisia jäseniä ovat Kristo Lehtonen (varapuheenjohtaja, Sitra), Laura Eiro (liikenne- ja viestintäministeriö), Jarkko Levasma (valtiovarainministeriö), Ilona Lundström (työ- ja elinkeinoministeriö), Jyri Häkämies (EK), Jaakko Hirvola (Teknologiateollisuus), Petri Salminen (Suomen Yrittäjät), Nina Kopola (Business Finland), Erja Turunen (VTT), Lauri Eloranta (SAK), Elisa Kettunen (Kuntaliitto) ja Jonna Korhonen (opetus- ja kulttuuriministeriö). Ohjausryhmän varajäseniä ovat Lasse Laitinen (työ- ja elinkeinoministeriö), Maria Rautavirta (liikenne- ja viestintäministeriö) ja Kalle Kantola (VTT).

Sitra ja osallistujaorganisaatiot kutsuvat tiekarttatyöhön mukaan kaikkia toimijoita, jotka haluavat rakentaa Suomesta reilun datatalouden suunnannäyttäjää.  


Haastava taloustilanne vaatii pohtimaan uusia kasvun lähteitä. Datasta ja sitä hyödyntävistä uusista liiketoimintamalleista voidaan luoda Suomelle uutta kilpailukykyä. Mahdollisuuksien lunastaminen edellyttää yhteisiä ponnisteluja jaetun päämäärän eteen. Tähän työkaluksi on luotu reilun datatalouden tahtotila Suomelle.

Kaisa Olkkonen Hallitusammattilainen, ohjausryhmän puheenjohtaja, Kansallinen datatalouden tiekartta

Datatalouden tiekartta on toimenpiteiden tiekartta. Olennaista on, miten Suomi uudistuu ja menestyy datatalouden mahdollisuuksia hyödyntäen.

Kristo Lehtonen Teemajohtaja, Sitra

Yrittäjät ovat markkinoiden uudisraivaajia. Näin on myös datataloudessa. Yrittäjäjärjestönä velvollisuutemme on yhteisen tahtotilan hengessä purkaa esteitä, jotka hidastavat dataan perustuvan liiketoiminnan rakentumista ja edesauttaa datataloudessa vaadittavan osaamisen, investointien ja infrastruktuurin syntymistä.

Petri Salminen Puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät

Suomi voi itse päättää̈, haluammeko voittaa vihreän siirtymän kilpajuoksun. Onnistuaksemme siinä̈ on panostettava osaamiseen sekä digitalisaation ja datatalouden hyödyntämiseen täysimääräisesti.

Jyri Häkämies Toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto

Digitaalinen tuotepassi on erinomainen esimerkki uudesta datan jakamisen pehmeästä infrastruktuurista, joka voi vauhdittaa merkittävästi kiertotalouden etenemistä ja laajemmin teollisuuden digivihreää siirtymää.

Jaakko Hirvola Toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry

Elinkeinoelämän uudistuminen datavetoiseksi vaatii tuekseen kansallista yhtenäisyyttä ja vahvaa kotimarkkinaa, josta ponnistaa maailmalle.

Nina Kopola Pääjohtaja, Business Finland

Datatalouden ratkaisut ja niihin perustuva liiketoiminta vaativat kokeilu- ja kehittämistoimia. Suomella on vahvuutensa, mutta olemme takamatkalla. Tarvitsemme julkista TKI-panostusta ja tiivistä toimijoiden yhteistyötä.

Erja Turunen Executive Vice President, VTT

Meidän on panostettava jatkuvan oppimisen ja datan hallintaa koskevan osaamisen digitaalisiin ekosysteemeihin. Suomen johtaessa tätä työtä varmistamme myös Suomen etujen ottamisen huomioon, kun uudet toimintatavat yleistyvät maailmassa ja avaavat valtavasti uusia kasvun paikkoja suomalaisille toimijoille.

Atte Jääskeläinen Ylijohtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Me liikenne- ja viestintäministeriössä olemme sitoutuneita varmistamaan, että Suomi jatkaa yhtenä digitalisaation kärkimaista EU:ssa vahvaa vaikuttamistyötään, jotta datataloudella olisi EU:ssa reilut ja yhtenäiset pelisäännöt. Ne tarjoavat uusia kasvun mahdollisuuksia kaikille.

Maria Rautavirta Yksikön johtaja, Liikenne- ja viestintäministeriö

Datatalouden edistämisessä on tärkeää lähestyä digikehittämistä ihmis- ja yrityskeskeisesti elämän- ja liiketoimintatapahtumien pohjalta. Näin löydämme luontevimmat tarpeet palvelutarjoajien välisille tietovirroille ja välttämättömälle digi-infralle, kuten suostumuksen hallinnalle.

Jarkko Levasma ICT-johtaja, Valtiovarainministeriö

Meidän on investoitava datatalouden toiminta-edellytyksiin ja kansainvälisiin digitaalisiin yhteyksiin. Haluamme varmistaa, että meillä on riittävästi kyberturvallisuuden osaamista ja resursseja kehittää kyberuhkiin varautumista.

Laura Eiro Osastopäällikkö, Liikenne- ja viestintäministeriö